کوردی      عربي       فارسی       English       Kurdi  
    
   اخبار
چند سال بعد و پس از ماهها بازجوئی ازشاهدان ومحاکمه ضاربان و قاتلان ، که توسط دستگاه اینتلجن سرویس بریتانیا درهمان شب فاجعه ودر برلین شناسائی و دستگیر شده بودند ، سرانجام دیوان عالی داده آلمان فدرآل سرکرده باند ترور ( کاظم دارابی) رابه ٢٠ سال زندان محکوم و کمیته ترور حکومت که متشکل از : سید علی خامنه ئی ، اکبرهاشمی رفسنجانی ، دکتر ولایتی ، و علی فلاحیان بود ، از سوی داگاه عالی جمهوری فدرآل آلمان مح...
   المزید
1 من 8 المجموع 16     
أرشيف الموقع ١
أرشيف الموقع ٢
    
Copyright 2012. All Rights Reserved.