کوردی      عربي       فارسی       English       Kurdi  
    
   حقوق بشر
درحالی‌که‌ نقض اصول و مبانی حقوق بشر در مناطق مختلف جهان و خاورمیانه‌ و به‌ویژه‌ در کشورهای ترکیه‌ ، ایران ، عراق و سوریه‌ به‌شدت ادامه‌ دارد و درحالی‌که بیشتر مناطق شمال و غرب کوردستان تقریباً بە شهرها و مناطق جنگ‌زده و ویران مبدل شدە و ساکنان آن مناطق جنگ‌زده‌ نیز در بدترین شرایط انسانی و معیشتی و بهداشتی ممکن به سر می‌برند و نیز درحالی‌که دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان و به‌طور روزانه‌ شهروندا...
   المزید
1 من 4 المجموع 4     
أرشيف الموقع ١
أرشيف الموقع ٢
    
Copyright 2012. All Rights Reserved.