کوردی      عربي       فارسی       English       Kurdi  
    
   زندانیان شرق کردستان
تداوم سرکوب و سیاهتر کردن کارنامه حقوق بشر در ایران است . چند روزیست که یکی دیگر ازفعالان حقوق بشر بنام فرزانه جلالی دستگیر و دروضعییت گنگ و نامعلومی بسر میبرد . نامبرده با تلاشهای پیگیر خود توانست بخشی ازدادخواهی بچه های دانش آموزشین آوی را که بعلت بیکفایتی مسئولان آموزش و پرورش رژیم ، دچار سوختگی شدند تحقق بخشد . اگر دفاع ازکودکان زجر کشیده شین آوی ، یا کودکان کار ،و یا پشتیبانی اززنان کوبانی ...
   بیشتر
1 برای 3 در مجموع 3     
ویب سایت قبلی ١
ویب سایت قبلی ٢
    
Copyright 2012. All Rights Reserved.