کوردی      عربي       فارسی       English       Kurdi  
    
  فعال کارگری جلیل محمدی بازداشت شد
طبق گزارشی کە بەدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است .امروز ۱۷ اسفند حوالی ساعت ۲ بعدازظهر نیروهای امنیتی شهر سنندج با یورش به منزل فعال کارگری «جلیل محمدی »او را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

لازم بە یادآوریست کە «جلیل محمدی» یکی از فعالین کارگری در سنندج است.

وی در روز چهارشنبه ١٧ دی ماه  سال جاری  توسط مامورین وزارت اطلاعات بە بهانە اینکە او و چند کارگر دیگر در صدد ایجاد تشکل های کارگری در سنندج هستند، به منزل این فعال کارگری یورش برده و اقدام به تفتیش منزل او نمودند.

با توجه به اینکه جلیل محمدی در آن زمان در شهرستانهای همجوار مشغول به کار بود،  مامورین اطلاعاتی در پاسخ به خانواده وی علت این اقدام  را نیاز به گرفتن پاره ای از توضیحات در مورد جلیل محمدی ذکر کرد ە بودند.

تا زمان نشر این خبر هیچگونە اطلاعی از وضعیت جلیل محمدی و محل نگهداری وی در دست رس نیست.

جمعیت حقوق بشر کردستان

http://farsi.kmmk.info/2016/03/07/labor-activist-jalil-mohammadi/    
07.03.2016


 
تمداد ديدنى ها:  6917      تاریخ:  08/03/2016
هیچ محتوای برای موضوع درخواست شما وجود ندارا‌ .
لطفا پیام خود را وارد کنید‌  
   

ویب سایت قبلی ١
ویب سایت قبلی ٢
    
Copyright 2012. All Rights Reserved.