کوردی      عربي       فارسی       English       Kurdi  
    
  دستگیری فعال حقوق بشر، فرزانه جلالی

دستگیری فعال حقوق بشر، فرزانه جلالی ، تداوم سرکوب و سیاهتر کردن کارنامه حقوق بشر در ایران است .
 چند روزیست که یکی دیگر ازفعالان حقوق بشر بنام فرزانه جلالی دستگیر و دروضعییت گنگ و نامعلومی بسر میبرد . نامبرده با تلاشهای پیگیر خود توانست بخشی ازدادخواهی بچه های دانش آموزشین آوی را که بعلت بیکفایتی مسئولان آموزش و پرورش رژیم ، دچار سوختگی شدند تحقق بخشد . اگر دفاع ازکودکان زجر کشیده شین آوی ، یا کودکان کار ،و یا پشتیبانی اززنان کوبانی درنبرد باسیاهجامگان داعش و کولبران ستمدیده جرم است ، پس دولت جمهوری اسلامی باید تکلیف خود را با تمامی توشیحاتی که پیرامون حقوق بشر در سازمان ملل متحد انجام داده است ، روشن نماید فرزانه جلالی نه تنها جرمی مرتکب نشده است ، بلکه همچون اسلاف خود بعنوان یک فعال پیگیر حقوق بشر احساس مسئولیت بهمنوعان خود داشته و بر بیتفاوتی و تمکین به هر آنچه پایمال شدن حقوق حقه همنوعان است ، با تلاشهای صادقانه و پیگیرانه خود ، خط بطلان کشیده است .
 کوردوساید واچ ( چاک - کمیته شرق کردستان) خواستار آزادی فوری نامبرده است و جهت افکار عمومی کردستان ، یادآوری مینماید که وی دچار عارضه دیسک کمر شده و محتاج به مداوای فوریست .
کوردوساید واچ ( چاک -کمیته شرق کردستان )
٢٧ فوریه ٢٠١٧
تمداد ديدنى ها:  2999      تاریخ:  26/02/2017
هیچ محتوای برای موضوع درخواست شما وجود ندارا‌ .
لطفا پیام خود را وارد کنید‌  
   

ویب سایت قبلی ١
ویب سایت قبلی ٢
    
Copyright 2012. All Rights Reserved.